DENSIPHALT

Densiphalt patří do skupiny extra silnovrstvých stěrek s tloušťkou 30 - 100 mm. Tento cementoasfaltový polopružný systém je vhodný hlavně na venkovní plochy s vysokým dopravním nebo bodovým zatížením způsobeným např. kontejnery. Zabraňuje vzniku vyjetých kolejí a výborně odolávává posypovým solím. Jeho další přidanou hodnotou je rychlá zatížitelnost - již po 24 hodinách od aplikace. 

 

Podkladem může být:

  • asfaltové vrstva
  • kamenivo stmelené cementem
  • betonová plocha

 

Densiphlat je tvořen vrstvou hrubozrného obalovaného kameniva s mezerovitostí 25 - 30 %, která zajišťuje pružnost systému. Dutiny jsou prolity speciální maltou z bílého portlandského cementu Densit se superplastifikátory. Malta svými vlastnostmi zajišťuje extrémní pevnost konstrukce a zároveň umožňuje dokonalé prolití asfaltové vrstvy bez vibrování až do hloubky 100 mm. Výsledkem je povrch přírodního cementové odstínu s protiskluzem, který je možné probarvit.